บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

สิทธิพิเศษ สำหรับพนักงาน เครือ SVOA

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานเครือ SVOA 

สมัครง่าย ผ่านแอปพลิเคชัน  Ulite

-รายได้ 10,000 ก็ผ่อนได้

-ไม่ต้องจ่าย ยอดชำระก่อน

-ยอดผ่อนต่อเดือน ถูกกว่าในแอป

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอสิทธิซื้อผ่อน

1. เป็นพนักงานประจำในเครือ SVOA

และผ่านการทดลองงาน

2. มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป*

*จะต้องลงนามหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือน

 

วิธีการสมัครขอสิทธิซื้อผ่อน

1. ดาวน์โหลดแอป Ulite

2. กรอกข้อมูลลงทะเบียน ยื่นเอกสาร

บัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาทะเบียนบ้าน

ผ่านแอป

3. ส่ง Statement 3 เดือนล่าสุด

ทางอีเมล: credit_ulite@leaseit.co.th

4. รอแจ้งผลการอนุมัติทางแอป Ulite

รับชมวีดิโอ

รับชมวีดิโอ