บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

สินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C) คืออะไร?

สินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ที่ต้องการนำเข้าหรือสั่งซื้อ

สินค้าจากต่างประเทศ เพื่อแสดงเป็นหลักประกันการชำระเงิน โดยผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า

รับชมวีดิโอ

ทำไมต้องใช้สินเชื่อเพื่อเปิด L/C กับ ลีซ อิท?

 

 • L/C ที่ออกโดยธนาคารพันธมิตร ได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อจากทางธนาคารพันธมิตร ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากธนาคารพันธมิตร เป็นผู้รับรองการชำระเงิน
 • การชำระเงินด้วย L/C เพิ่มความมั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารที่ต้องการเพื่อใช้ในการรับสินค้า
 • ช่วยบริหารการซื้อสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา

 

สินเชื่อเพื่อเปิด L/C เหมาะกับคุณหรือไม่

 • สำหรับธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้ง สิ่งที่ท้าทายสำหรับบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งสร้างเนื้อสร้างตัว คือ การหาแหล่งเงินทุนเพื่อทำธุรกิจ บริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่มักไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้จากธนาคารด้วยเหตุผลว่าเปิดกิจการไม่นานพอ หากคุณกำลังประสบปัญหานี้ แฟคตอริ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณเข้าถึงเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว เพียงคุณร่นระยะเวลาการได้รับชำระเงินจากลูกค้าได้คุณก็สามารถนำเงินไปหมุนเวียน ปลดล็อกปัญหาการกู้เงินจากธนาคารที่ยุ่งยากและยาวนานได้
 • สำหรับธุรกิจที่ต้องการขยาย หากคุณสามารถบริหารเงินสดได้ ไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่อง แต่มีแผนการขยายธุรกิจ แฟคตอริ่งสามารถเป็นทางเลือกที่ดีในการต่อยอดความฝันของคุณ ขยายกิจการให้ธุรกิจโตเร็วขึ้น ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่า
 • สำหรับธุรกิจที่ต้องการแหล่งเงินทุนสำรอง การเปิดวงเงินแฟคตอริ่ง จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับมือกับปัญหาการหมุนเงินซึ่งในบางครั้งก็มีความจำเป็นในการใช้จ่ายเร่งด่วน สำหรับธุรกิจที่ก่อตั้งมานาน คุณอาจมีหรือไม่มีวงเงินกับธนาคารก็ได้และไม่ได้มีปัญหาการบริหารเงินสดแต่ต้องการหาแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อใช้ในกิจการในกรณีเร่งด่วน การเปิดวงเงินแฟคตอริ่งเป็นตัวช่วยที่ดี เพียงแค่คุณมีเอกสารทางการค้า เช่น ใบสั่งซื้อ หรือใบตรวจรับ คุณก็สามารถเบิกเงินสดได้ง่ายๆ ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้คุณมีแหล่งเงินสำรอง ไม่ต้องกังวลในกรณีที่ธุรกิจต้องการเงินหมุนเวียนเร่งด่วนอีกต่อไป

นอกจากบริการแฟคตอริ่งแล้ว หากคุณมีวงเงินแฟคตอริ่ง คุณยังสามารถใช้บริการสินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ต่อยอดได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance)  สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำซองประมูล (Bid Bond)  สินเชื่อ Leasing หรือ Hire Purchase เป็นต้น 

ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C

 

ตัวอย่างธุรกิจของลูกค้า SMEs ที่ใช้สินเชื่อกับ ลีซ อิท

 

 • ธุรกิจเทรดดิ้ง ซื้อมาขายไป
 • งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบกล้องวงจรปิดป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารและโรงงาน
 • ขายอุปกรณ์ IT และติดตั้งระบบ IT
 • จัดอีเว้นท์ นิทรรศการ งานประกวดแข่งขัน จัดงานแสดงสินค้า งานนวัตวิถี
 • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ สื่อการตลาด Point of sale materials (POSM)
 • ผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการต่างๆ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น
 • รับจ้างผลิตและจำหน่ายของพรีเมี่ยม เสื้อ ชุดยูนิฟอร์ม
 • รับจ้างดูแล ทำความสะอาดอาคาร ภูมิทัศน์
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
 • รับจ้างเหมาแรงงาน พนักงาน แม่บ้าน รปภ.
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิชาชีพ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงาน
 • ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร ผงปรุงรสและวัตถุดิบเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • จำหน่ายและผลิตเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจบริการต่างๆ
 • ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้านอาคาร สำนักงาน
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจต่อรถ ต่อเรือ ยานยนต์ รถเพื่อการพานิชย์

จากใจลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อเปิด L/C

รับชมวีดิโอ

 

คุณอภิรักษ์

เจ้าของธุรกิจติดตั้งระบบไอทีและธุรกิจเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-RAY)

     "เพราะผมต้องนำเข้าอุปกรณ์มาจากต่างประเทศ การออก Letter of Credit กับลีซ อิท ช่วยให้ธุรกิจผมเติบโตและนำพาบริษัทให้สามารถติดตั้งงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เร็ว ครบ จบ ที่เดียว"

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

1. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

 • บริษัทจำกัด (บจก.)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
 • กิจการร่วมค้า
 • กิจการค้าร่วม
 • บริษัทจำกัดมหาชน (บมจ.)

2. ผู้ประกอบการที่มีลูกหนี้การค้า*

 • หน่วยงานราชการ
 • รัฐวิสาหกิจ
 • บริษัทเอกชนขนาดใหญ่

*ลูกหนี้การค้า หรือ ลูกหนี้ (Account Receivable) คือ ผู้ที่ลูกค้าได้ทำงานส่งมอบสินค้า

หรือบริการให้ โดยลูกค้าได้ให้ระยะเวลาการรอคอยการชำระเงิน (Credit Term) กับลูกหนี้

เช่น Credit Term 30 วัน หรือ 45 วัน เป็นต้น

เอกสารที่ใช้

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท

 • บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน)
 • แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

 • ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่นๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
 • ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน
 • ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้