บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

การจัดอันดับเครดิต

Investment Grade "BB+" แนวโน้ม "Stable" โดย Tris Rating Co., Ltd.
ข่าวการจัดอันดับเครดิต Download
ข่าวการจัดอันดับเครดิตประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
ข่าวการจัดอันดับเครดิตประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวการจัดอันดับเครดิตประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562