บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทร :     02-163-4260 ต่อ 710

อีเมล :    IR@leaseit.co.th

ที่อยู่ : 
บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

* All fields are required.

* All fields are required.

บริษัท ลีซ อิท จำกัด มหาชน

สำนักงานใหญ่

1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120