บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล คืออะไร?

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล  คือบริการเพื่อออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมประมูลงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สินเชื่อตามมูลค่าหลักประกันซอง เพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูลแบบกระดาษ (E-Auction) และหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์  (E-Bidding) เพื่อใช้ในการประมูลงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) เปิดโอกาสให้คุณสามารถยื่นซอง ประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 3 วัน โดยไม่ต้องวางเงินสดหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวนเหมือนกับธนาคาร

รับชมวีดิโอ

ทำไมต้องใช้สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูลกับ ลีซ อิท?

 • สะดวกในการขอค้ำประกัน ได้รับการค้ำประกันอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนง่าย ไม่ยุ่งยาก  ทราบผลภายใน 3 วัน  (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน) ทำให้ไม่พลาดการประมูลงานที่ต้องการค้ำประกันอย่างเร่งด่วน
 • รองรับผู้ประกอบการที่ต้องการประมูลงานผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) ให้ผู้ประกอบการนำหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) และหนังสือค้ำประกันซองแบบกระดาษ (E-Auction) 
 • ช่วยเพิ่มโอกาสแข่งขันของธุรกิจท่านให้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ไม่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนของมูลค่าหนังสือค้ำประกันซองเหมือนกับธนาคาร คุณจึงสามารถบริหารเงินสดได้ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการเปิดวงเงิน คุณสามารถเก็บหลักทรัพย์ที่มีไปใช้ในการเปิดวงเงินกับธนาคารหรือไว้ใช้ในกรณีอื่น ๆ
 • คิดค่าธรรมเนียมรายเดือนตามระยะเวลาของการใช้หนังสือค้ำประกันซอง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท
 • ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อแก่ SME ที่ทำงานกับราชการมายาวนาน เราจึงเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) ของหน่วยงานราชการ ตลอดจนเข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาเสมือนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอน
 • สามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุน (Project Backup Finance)  สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bidbond) เหมาะกับใคร?

 • ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นซองประมูลกับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่ง

ขั้นตอนสินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bidbond)

ตัวอย่างธุรกิจของลูกค้า SMEs

 

 • ธุรกิจเทรดดิ้ง ซื้อมาขายไป
 • งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบกล้องวงจรปิดป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารและโรงงาน
 • ขายอุปกรณ์ IT และติดตั้งระบบ IT
 • จัดอีเว้นท์ นิทรรศการ งานประกวดแข่งขัน จัดงานแสดงสินค้า งานนวัตวิถี
 • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ สื่อการตลาด Point of sale materials (POSM)
 • ผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการต่างๆ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น
 • รับจ้างผลิตและจำหน่ายของพรีเมี่ยม เสื้อ ชุดยูนิฟอร์ม
 • รับจ้างดูแล ทำความสะอาดอาคาร ภูมิทัศน์
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
 • รับจ้างเหมาแรงงาน พนักงาน แม่บ้าน รปภ.
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิชาชีพ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงาน
 • ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร ผงปรุงรสและวัตถุดิบเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • จำหน่ายและผลิตเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจบริการต่างๆ
 • ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้านอาคาร สำนักงาน
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจต่อรถ ต่อเรือ ยานยนต์ รถเพื่อการพานิชย์

จากใจลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bidbond)

รับชมวีดิโอ

 

คุณอภิรักษ์

เจ้าของธุรกิจติดตั้งระบบไอทีและธุรกิจเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-RAY)

"อุปสรรคของการขยายธุรกิจ คือ หลักทรัพย์ที่จะนำไปค้ำไม่เพียงพอ โดยทั่วไปการออกหนังสือค้ำประกันซอง มูลค่า 100 ล้านบาท จะต้องยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกัน มูลค่าถึง 30 ล้านบาท  แต่เมื่อผมรู้จักกับลีซ อิท ธุรกิจของผมก็สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและไม่สะดุด"

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ  ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

 • บริษัทจำกัด (บจก.)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
 • กิจการร่วมค้า
 • กิจการค้าร่วม
 • บริษัทจำกัดมหาชน (บมจ.)​​​​​​

3. ผู้ประกอบการที่ทำงานให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต่าง ๆ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท

 • บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน)
 • แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารแสดงวงเงินค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) กับธนาคาร (ถ้ามี)

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

 • ใบรับรองผลงานมาประกอบพิจารณา
 • ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่น ๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
 • ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน
 • ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้