บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

IR Calender

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

Result Briefing Q2-2020
10 ส.ค. 2020
วันกำหนดการใช้สิทธิการใช้สิทธิ LIT-W1
25 ต.ค. 2021
Money Expo 2020
22 ต.ค. 2020 - 25 ต.ค. 2020
Annual General Meeting 2021
31 มี.ค. 2021 - 31 มี.ค. 2021

การประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting)

ปี
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013

         บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

Streaming
Year End 2017
บริษัทจดทะเบียน พบ ผู้ลงทุน
Streaming
Year End 2018
บริษัทจดทะเบียน พบ ผู้ลงทุน
Streaming
Q2/2018
บริษัทจดทะเบียน พบ ผู้ลงทุน
Streaming
Q3/2019
บริษัทจดทะเบียน พบ ผู้ลงทุน

Investor Kits

ปี 2019
2564
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2563
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2562
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2561
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2560
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2559
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2558
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2557
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน