บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

IR Calender

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

Result Briefing Year End 2019
26 ก.พ. 2020
Opportunity Day Year End 2019
18 มี.ค. 2020
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
20 เม.ย. 2020
Money Expo 2020
14 พ.ค. 2020 - 17 พ.ค. 2020

การประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting)

ปี
  • 2563
  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556

         บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

Streaming
Year End 2017
บริษัทจดทะเบียน พบ ผู้ลงทุน
Streaming
Year End 2018
บริษัทจดทะเบียน พบ ผู้ลงทุน
Streaming
Q2/2018
บริษัทจดทะเบียน พบ ผู้ลงทุน
Streaming
Q3/2019
บริษัทจดทะเบียน พบ ผู้ลงทุน

Investor Kits

ปี 2019
2562
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2561
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2560
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2559
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2558
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน
2557
Q1
Q2
Q3
Full year
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานประจำปี
เอกสารนำเสนอนักลงทุน