บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

รับชมวีดิโอ

วิธีเพิ่มสิทธิซื้อผ่อนในแอป Ulite

รับชมวีดิโอ

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.รายได้ 10,000 ก็ผ่อนได้

2.ไม่ต้องจ่าย ยอดชำระก่อน ยอดผ่อนต่อเดือน ถูกกว่าในแอป

เอกสารที่ใช้

1. เป็นพนักงานประจำในเครือ SVOA

และผ่านการทดลองงาน

2. มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป*

*จะต้องลงนามหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือน