บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

สินเชื่อธุรกิจเงินกู้ Term Loan ดีอย่างไร?

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ SMEs ด้วยสินเชื่อธุรกิจเงินกู้ Term Loan เพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ขยายโรงงาน ลงทุนในโครงการ หมุนเวียนต่อยอดธุรกิจให้คุณเติบโตตามแผนธุรกิจคุณอย่างไม่สะดุด ให้คุณบริหารกระแสการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จได้เร็วกว่า #TakeYouGoFurther

ด้วยสินเชื่อ Term Loan คุณสามารถผ่อนชำระคืนอย่างสบายๆ เป็นงวดๆ เพียงคุณเป็นนิติบุคคล ที่มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี คุณก็สามารถใช้สินเชื่อธุรกิจเงินกู้ Term Loan ได้ โดยทาง ลีซ อิท จะพิจารณาวงเงินกู้ตามความต้องการของคุณและตามความเหมาะสม โดยให้วงเงินสูงถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกันเงินสด

ทำไมต้องใช้สินเชื่อเพื่อธุรกิจเงินกู้ Term Loan กับ ลีซ อิท?

 • ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ธุรกิจคุณ เพื่อเป็นเงินคุณหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

 • ระยะเวลาผ่อนนาน ตั้งแต่ 6-36 เดือน*

 • วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกันเงินสด*

 • ไม่เน้นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ได้เงินก้อน ผ่อนชำระเป็นงวดๆ เท่าๆ กันอย่างสบายๆ

*การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 

 

 

 

สินเชื่อธุรกิจเงินกู้ Term Loan เหมาะกับใคร?

 • ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน
 • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในรูปแบบ บจก. ,บมจ., หจก., กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม
 • ผู้มีหลักประกันเงินสด
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งเงินทุนสำรอง เพื่อเป็นทางเลือก ถึงแม้ว่าจะมีวงเงินกับธนาคารรองรับอยู่แล้ว 
 • ผู้ประกอบการ ที่มีประวัติทางการเงินที่ดี

ตัวอย่างธุรกิจของลูกค้า SMEs

 

 • ธุรกิจเทรดดิ้ง ซื้อมาขายไป
 • งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบกล้องวงจรปิดป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารและโรงงาน
 • ขายอุปกรณ์ IT และติดตั้งระบบ IT
 • จัดอีเว้นท์ นิทรรศการ งานประกวดแข่งขัน จัดงานแสดงสินค้า งานนวัตวิถี
 • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ สื่อการตลาด Point of sale materials (POSM)
 • ผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการต่างๆ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น
 • รับจ้างผลิตและจำหน่ายของพรีเมี่ยม เสื้อ ชุดยูนิฟอร์ม
 • รับจ้างดูแล ทำความสะอาดอาคาร ภูมิทัศน์
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
 • รับจ้างเหมาแรงงาน พนักงาน แม่บ้าน รปภ.
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิชาชีพ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงาน
 • ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร ผงปรุงรสและวัตถุดิบเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • จำหน่ายและผลิตเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจบริการต่างๆ
 • ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้านอาคาร สำนักงาน
 • ธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจต่อรถ ต่อเรือ ยานยนต์ รถเพื่อการพานิชย์

จากใจลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อกับลีซ อิท

รับชมวีดิโอ

 

คุณสาธิต เจ้าของธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี 

"ลีซ อิท เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้เรา ช่วยให้เราบริหารจัดการลูกหนี้ที่ชำระเงินล่าช้า ทำให้เราไม่ต้องรอการชำระเงินนาน ๆ ทำให้บริษัทเรามีเงินมาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยที่เราไม่ต้องเป็นหนี้ ไม่เหมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะเป็นการนำเงินที่เราจะได้จากลูกค้าในอนาคตมาใช้ รวมถึงการบริการที่เป็นกันเอง มีหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ยืดหยุ่น ให้วงเงินสูง ทำให้ธุรกิจเราไม่สะดุด ตอบโจทย์ครบทุกด้าน"

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ผู้ที่มีประวัติทางการเงินที่ดี

2. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

 • บริษัทจำกัด (บจก.)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
 • กิจการร่วมค้า
 • กิจการค้าร่วม
 • บริษัทจำกัดมหาชน (บมจ.)

3. ผู้ประกอบการที่มีหลักประกันเงินสด

 

เอกสารที่ใช้

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท

 • บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน)
 • แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

 • ใบรับรองผลงานมาประกอบพิจารณา
 • ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่นๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
 • ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน
 • ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้