บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

คุณต้องการสินเชื่อที่ตอบโจทย์ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษา ใช่หรือไม่?

 

ลีซ อิท เชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อสำหรับธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษามากว่า 13 ปี

หากคุณได้รับงานผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านครุภัณฑ์การศึกษาให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรเอกชน คุณมั่นใจได้ว่าเราเชี่ยวชาญและเข้าใจเป็นพิเศษถึงกระบวนการขั้นตอนของธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์การศึกษาเป็นอย่างดี 

 

เราจึงออกแบบสินเชื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับรองรับผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษา โดยเฉพาะ

คุณสามารถร่วมวางแผนทางการเงินกับเราได้ตั้งแต่ได้สัญญาจ้างงาน ด้วยเจ้าหน้าที่ของลีซ อิท ซึ่งจะช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และวางแผนให้สอดคล้องกับการทำงานของคุณ ให้คุณส่งสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว ด้วยการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจนและรวดเร็วภายใน 3 วัน และการเบิกใช้เงินได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้คุณวางแผนธุรกิจได้รวดเร็วกว่าและแม่นยำกว่า แม้แต่บริษัทเปิดใหม่ แต่มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ก็สามารถใช้บริการสินเชื่อกับ ลีซ อิท ได้

 

ทำไมต้องใช้สินเชื่อเพื่อธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษากับ ลีซ อิท?

 • ช่วยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษา ที่ได้สัญญาจ้างจำหน่ายสินค้า กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 
 • อนุมัติวงเงินภายใน 3 วัน
 • ยืดหยุ่นและเข้าใจหัวอกคนทำธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษา จึงให้วงเงินสูงเพียงพอกับการทำงาน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • รองรับผู้ประกอบการที่ประมูลงานได้ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) โดย ลีซ อิท ให้บริการสินเชื่อเพื่อค้ำซองประมูล (ฺBid bond) เพื่อยื่นประกวดราคาในรูปแบบ E-Bidding และ E-Auction
 • สามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่น ๆ ของ ลีซ อิท ได้ เพื่อตอบโจทย์การทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น
 • ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อแก่ SME ที่ทำธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษา มายาวนาน เราจึงเข้าใจ และพร้อมให้คำปรึกษาเสมือนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในทุกขั้นตอน

 

ประเภทสินเชื่อที่ธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์

การศึกษาที่คุณเลือกใช้ได้

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond)

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) สำหรับ SMEs ที่ทำธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistic) ที่ต้องการประมูลงานราชการ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) หรือระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–Auction) 

 • ออกหนังสือค้ำประกันซองภายใน 3 วัน ขั้นตอนง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำให้ไม่พลาดการประมูลงานที่ต้องการค้ำประกันอย่างเร่งด่วน

 • ไม่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนของมูลค่าหนังสือค้ำประกันซองเหมือนกับธนาคาร

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการเปิดวงเงิน คุณสามารถเก็บหลักทรัพย์ที่มีไปใช้ในการเปิดวงเงินกับธนาคารหรือไว้ใช้ในกรณีอื่น ๆ

 • คิดค่าธรรมเนียมรายเดือนตามระยะเวลาการค้ำประกัน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) เมื่อคุณได้รับสัญญาจ้าง ก็ถึงเวลาที่ต้องลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าแรง ค่าอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยให้คุณขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างได้อย่างคล่องตัว 

 • วงเงินสูงสุดถึง 70% ของมูลค่าโครงการ

 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

 • ด้วยความยืดหยุ่นและเข้าใจคนทำธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistic) เจ้าหน้าที่ ลีซ อิท จะช่วยคุณวางแผนการเบิกใช้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณส่งมอบงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

 • ท่านสามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง  (Factoring) หรือบริการรับซื้อหนี้การค้า เมื่อคุณทำงานสำเร็จแล้ว เพียงคุณมีเอกสารส่งมอบงานหรือตรวจรับงาน มีใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบสั่งซื้อ (PO) คุณก็สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอการเบิกจ่ายที่ล่าช้าของหน่วยงานราชการหรือรอครบกำหนดการชำระเงิน (เครดิตเทอม) ของบริษัทลูกค้าของคุณ ให้คุณมีเงินสดหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการอย่างสบาย ๆ 

 • อนุมัติเปิดวงเงินแฟคตอริ่งภายใน 3 วัน หลังจากยื่นเอกสาร

 • เปลี่ยนเอกสารส่งมอบงาน ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบสั่งซื้อ (PO) ในมือคุณเป็นเงินสด ภายใน 24 ชั่วโมง เบิกเงินได้สูงสุด 90% ของเอกสาร

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

 • สามารถเลือกขายบิลรวมบิลหรือเลือกขายบิลใบเดียวได้

 • เพิ่มวงเงินได้สูงขึ้นตามมูลค่าบิลที่สูงขึ้น

 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน

 • ให้คุณโฟกัสกับการทำธุรกิจโดยไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับกระบวนการวางบิลและเก็บเงิน เพราะ ลีซ อิท จะดำเนินการวางบิลและเก็บเงินให้คุณ

 • ลีซ อิท จะตรวจสอบเครดิตลูกค้าของคุณให้ว่าลูกค้าของคุณมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่

 • หากคุณมีเงินสดอยู่ในมือ คุณจะมีเงินสดสำรองเพื่อใช้จ่ายในกิจการได้ 

 • สามารถเลือกใช้สินเชื่ออื่น ๆ ของลีซ อิทได้ตามสถานการณ์ธุรกิจของคุณ

สินเชื่อลีซซิ่งและเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase)

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นซื้อยานพาหนะ (รถบรรทุก / รถลาก / รถพ่วง) หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistic) ตลอดจนอุปกรณ์ไอทีและคอมพิวเตอร์ โดยลีซ อิท จะเป็นผู้ชำระมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นทั้งจำนวนให้กับผู้ขายสินทรัพย์ (Suplier) แทนก่อนในเบื้องต้น คุณจึงไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในครั้งเดียวเพื่อชำระให้กับผู้ขาย จึงทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นคุณจะสามารถชำระคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับลีซ อิท เป็นรายเดือนเท่า ๆ กันทุกเดือน ภายในระยะเวลา 1-5 ปี ขึ้นอยู่กับสัญญาว่าจะเป็นสินเชื่อลีสซิ่งหรือเช่าซื้อ

 • บริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายผ่อนชำระค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา 

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน เหมาะสำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปลดภาระด้านภาษีให้แก่กิจการ (เฉพาะสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง)  ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าการลงทุนด้วยเงินสดหรือการกู้เงินจากธนาคาร

 • ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถติดตั้งและใช้งานได้ที่บริษัทของคุณ หรือที่ผู้ว่าจ้างก็ได้

 • โอนสิทธิ์การรับเงินให้กับ ลีซ อิท 

   

  จากใจลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษา

รับชมวีดิโอ

 

คุณชัยวัฒน์

เจ้าของร้างวัล Thailand Top SME Awards 

เราเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ วันแรกที่มาใช้บริการกับที่ ลีซ อิท 
เปิดวงเงินแฟคตอริ่ง 5 ล้านบาท เราใช้บริการแฟคตอริ่ง มาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โชคดีที่เราได้ ลีซ อิท เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินในตอนนั้น ทำให้เราสามารถขยายธุรกิจได้แบบที่เป็นอยู่ในวันนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท

 • บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน)
 • แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

 • ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่นๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
 • ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน
 • ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้ 
เอกสารที่ใช้

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)