บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ด้วยหน่วยงานที่ช่วยเหลือ SMEs ครบ จบ ทุกด้าน

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ด้วยหน่วยงานที่ช่วยเหลือ SMEs ครบ จบ ทุกด้าน

เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ SMEs สิ่งที่ผู้ประกอบการควรมีนอกจากเงินทุน ความรู้ ความสามารถ คือตัวช่วยที่จะมาช่วยเหลือธุรกิจในทุกสถานการณ์ ที่ครบ จบ ทุกด้านในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในสถานการณ์คับขันที่ธุรกิจต้องการความช่วยเหลือ ตัวช่วย SMEs เหล่านี้พร้อมที่จะเป็นกุญแจสำคัญ ไขทางออกให้กับธุรกิจ SMEs ได้  ซึ่งตัวช่วยที่ว่านั่นคือ หน่วยงานภาครัฐที่พร้อมช่วยเหลือธุรกิจ SMEs

ช่องทาง และหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยเหลือ SMEs ดังนี้

- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยงานรัฐบาลที่ช่วยเหลือ SMEs แบบ one-stop-service ตั้งแต่เริ่มการจัดการวางแผน นโยบาย เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายธุรกิจแบบครบวงจร

- บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

คือสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ในการค้ำประกันให้กับ SMEs กรณีของสินเชื่อ SMEs ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้การบริการผู้ประกอบการ SMEs ครบวงจร ตั้งแต่ การจดทะเบียนธุรกิจ รับรองและตรวจค้นทะเบียนธุรกิจ งานบัญชีและสอบบัญชี รวมไปถึงให้ความรู้ทางกฎหมายด้านธุรกิจ

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

สำหรับ SMEs ที่ต้องการขยายตลาดสินค้าและธุรกิจส่งออกไประหว่างประเทศ สามารถเข้าไปที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อค้นหาข้อมูล หรืองานอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการส่งออก

- ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดอบรมให้ความรู้รวมไปถึงให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นทำธุรกิจในแต่ละช่วง

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การทำธุรกิจสิ่งที่ไม่ควรละเลยคือเรื่องของลิขสิทธิ์ ที่จะต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และปกป้องสิทธิทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ ในการสร้างสรรค์การทำธุรกิจ

- หอการค้าไทย

เปิดโอกาสให้ธุรกิจได้มาBusiness Matching จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยประสานงานระหว่างรัฐบาลและเอกชน ร่วมมือกันในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ทั้งยังให้ความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่ธุรกิจได้สำเร็จ

- กรมศุลกากร

สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า ซึ่งกรมศุลกากรจะเกี่ยวข้องกับภาษีนำเข้า ส่งออก และให้บริการกับการลงทะเบียนนำเข้า/ส่งออก ในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการไปชำระภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐที่พร้อมช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีที่ปรึกษาให้ผู้ประกอบการได้ขอคำแนะนำได้ครบทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น

- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

หน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ISO, OHS, HACCP เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจมากขึ้น

การที่มีหน่วยงาน SMEs เข้ามาช่วยเหลือ ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้น และนอกจากนี้ในกรณีที่บางหน่วยงานมีการจัดอบรมสัมมนา นอกจากผู้ประกอบการจะได้นำความรู้กลับไปพัฒนาธุรกิจ ก็ยังเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีในการทำธุรกิจอีกด้วย

สมัครสมาชิก

Tel : 02-163-4255

Website : www.leaseit.co.th

=================================

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Lease It, Smart Biz-Mate

คู่คิดธุรกิจรุ่นใหม่

#ลีซอิททะยานได้ไกลกว่าTakeYouGoFurther

#ลีซอิทคู่คิดธุรกิจรุ่นใหม่SmartBizMate

Latest Knowledge

อัปเดตด่วน! Marketing Trends 2020 ฉบับธุรกิจ B2B

เทรนด์การตลาดปีหน้า สำหรับธุรกิจ B2B แค่ออกบูธกับใช้เซลส์แมนคงไม่พอแล้ว!! #โฟกัสทุกTrendใหม่

5 ธุรกิจสายสุขภาพ มาแรง น่าลงทุน ปี 2020

ธุรกิจ Health & Wellness ฮอตปรอทแตกสุด ๆ แล้วในทศวรรษนี้ ซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีประเภทธุรกิจย่อยลงไป มาดูกันว่าปี 2020 ธุรกิจสุขภาพอันไหนจะมาแรงแซงเข้าเส้นชัย

4 เทรนด์จัดอีเว้นต์ปี 2020 ที่ออร์แกไนเซอร์ต้องปักหมุด

4 เทรนด์สำคัญของคนจัดอีเว้นต์ 2020 ทำยังไงให้คนอยากมา ผู้ร่วมงานสนุก และถูกใจสปอนเซอร์ #โฟกัสทุกTrendใหม่